Polítiques públiques i intervenció social

Línies de treball  Membres  Últimes publicacions 

Línies de treball

La unitat d’investigació “Polítiques públiques i intervenció social” del IUDESP aglutina i desenvolupa les següents línies d’investigació:

Desenvolupament, canvi social i Treball Social global

Relació entre l’Agenda Global per al Treball Social i el Desenvolupament Social i la pràctica professional. Desenvolupament social, drets humans i dignitat humana com a principals aspectes i compromisos ètics disciplinaris; la perspectiva comparada en el Treball Social internacional i global; Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i Treball Social.

Mètodes i tècniques d’investigació per a la intervenció i el diagnòstic social

Eines de producció i anàlisi d’informació per a la intervenció social i la sistematització de la pràctica social. Metodologies qualitatives i quantitatives. Anàlisi de dades estructurades, text, documents i material audiovisual.

Treball Social i polítiques socials inclusives

Incidència del Treball Social en les polítiques socials. Anàlisi de la relació entre les polítiques socials públiques inclusives i el Treball Social. Models i propostes d’incidència en les polítiques socials públiques.

Disseny, implementació, seguiment i avaluació de les polítiques socials públiques

Marc general d’anàlisi de les polítiques socials des de l’enfocament del Treball Social. Eines, tècniques i metodologies per al disseny, implementació, seguiment i avaluació de les polítiques socials públiques.

Ensenyament/aprenentatge del Treball Social i de les polítiques socials

Procés d’ensenyament-aprenentatge dels drets humans, polítiques socials inclusives i Treball Social.

Els objectius d’aquesta unitat, a més de compartir els objectius generals definits per l’IUDESP, se centre en:

– Formació

– Captació de recursos dels plans I+D+i competitius

– Difusió de resultats d’investigació

– Transferència i incidència en les polítiques socials

↑ amunt

Membres

Coordinador: MATEO PÉREZ, Miguel Ángel

Membres:

DE LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Fernando
DOMENECH LÓPEZ, Yolanda
GARCÍA GARCÍA, José Tomás
MARTÍNEZ ROMÁN, María Asunción

↑ amunt

Últimes publicacions

↑ amunt

Seus IUDESP


Revistes

Revista OBETS

Càtedra UNESCO


AICO Interseccionalitat

Invisible Intersections


Màster – Doctorat


IUDESP WHOCC

WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health 
(2012-2020)