Membres

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 

AGUT GARCIA, María Carmen

Catedràtica d’Universitat
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: agutc@uji.es

ALAMINOS CHICA, Antonio

Professor Catedràtic d’Universitat
Universitat d’Alacant

Unitat d’Investigació: Anàlisi estructural i dinàmiques de canvi   
e-mail: alaminos@ua.es

ALAMINOS FERNÁNDEZ, Antonio

Colaborador Honorífico?
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Anàlisi estructural i dinàmiques de canvi   
e-mail: antonio.alaminos@ua.es

ALCALDE PÉREZ, José

Professor Catedràtic d’Universitat 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Elecció Social i Benestar
e-mail: jose.alcalde@ua.es

ALFAGEME CHAO, Alfredo

Professor Catedràtic d’Universitat
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: alfageme@uji.es

ARÉVALO SALINAS, ALEX IVÁN

Personal Investigador Contractat Doctor 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: aarevalo@uji.es

ARRIBAS UGARTE, Carlos

Col·laborador Honorífic
Unitat d’Investigació: Desenvolupament social, democràcia i diversitat cultural
e-mail: 

ARZA PORRAS, Javier

Col·laborador Honorífic
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Pobresa i Exclusió Social
e-mail: javier.arza@unavarra.es

BALLESTER ARNAL, Rafael

Catedràtic d’Universitat 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: rballest@uji.es

BENET FERRANDO, Vicente José

Catedràtic d’Universitat  
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: benet@uji.es

BRIONES VOZMEDIANO, Erica

Col·laboradora Honorífica
e-mail: erica.briones.voz@gmail.com

CABEDO MAS, Alberto

Professor Titular d’Universitat 
Universitat Jaume I de Castelló 
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: cabedoa@uji.es

CAPORALE BIZZINI, Silvia

Professora Titular d’Universitat 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Desenvolupament social, democràcia i diversitat cultural
e-mail: caporale@ua.es

CATALÁ OLTRA, Lluís

Professor Ajudant Doctor ( LOU)
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: luis.catala@ua.es

CLEMENTE ESTEVAN, Rosa Ana

Catedrática de Universidad 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: clemente@uji.es

COMINS MIGOL, Irene

Professora Contractada Doctora 
Universitat Jaume I de Castellón
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: cominsi@uji.es

DENIA CUESTA, Alfonsa

Professora Titular d’Universitat 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Elecció Social i Benestar
e-mail: alfon@ua.es

DOMENECH LÓPEZ, Yolanda

Professora Titular d’Universitat 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Polítiques Públiques i Intervenció Social
e-mail: Yolanda.domenech@ua.es

ECHEVARRÍA, Cristina

Col·laboradora Honorífica

Universitat d’Alacant
e-mail: 

ESCRIG OLMEDO, Elena

Ajudant d’ Universitat 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: eescrig@uji.es

ESPINAR RUIZ, Eva

Professora Titular d’Universitat 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Pobresa i Exclusió Social
e-mail: Eva.Espinar@ua.es

FERNÁNDEZ IZQUIERDO, María Ángeles

Catedràtica d’Universitat 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: afernand@uji.es

FERRERO FERRERO, Idoya

Professora Contractada Doctora 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: ferrero@uji.es

FRANCÉS GARCÍA, Francisco

Professor Titular d’Universitat  
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Anàlisi Estructural i Dinàmiques de Canvi
e-mail: Francisco.Frances@ua.es

GÁMEZ FUENTES, María José

Catedràtica d’Universitat  
Universitat Jaume I de Castellón
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: gamezf@uji.es

GARCÍA GARCÍA, José Tomás

Professor Contractat Doctor 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Polítiques Públiques i Intervenció Social
e-mail: josetomas.garcia@ua.es

GUILLÓ FUENTES, Dolores

Professora Titular d’ Universitat
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Elecció Social i Benestar
e-mail: guillo@ua.es

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Isabel

Col·laboradora Honorífica
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: maribel.hernandez@ua.es

IRANZO MONTES, Luis Amador

Professor Ajudant Doctor 
Universitat Jaume I Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: iranzo@uji.es

KOSTOVA KARABOYTCHEVA, Miroslava

Col·laboradora Honorífica
Unitat d’Investigació: Elecció Social i Benestar
e-mail: mkostova@ua.es

LA PARRA CASADO, Daniel

Professor Catedràtic d’Universitat  
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Pobresa i Exclusió Social
e-mail: Daniel.Laparra@ua.es

LÓPEZ FERNÁNDEZ, Cristina

Professora Titular d’ Escola Universitaria 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Anàlisi estructural i dinàmiques de canvi
e-mail: Cristina.Lopez@ua.es

LOZANO ESTIVALIS, María

Professora Contractada Doctora 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: estivali@uji.es

MARÍN RAMOS, Esther

Professora Associada 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: esther.marin@ua.es

MARTÍ SEMPERE, Mónica

Professora Titular d’Universitat
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Pobresa i Exclusió Social
e-mail:mmarti@ua.es

MARTÍNEZ GRAS, Rodolfo

Professor Associat
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Pobresa i Exclusió Social
e-mail: rodolfo.martinez@ua.es

MARTÍNEZ ROMÁN, María Asunción

Col·laboradora Honorífica 

Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Polítiques Públiques i Intervenció Social
e-mail: masun.martinez@ua.es

MATEO PÉREZ, Miguel Ángel

Catedràtic d’ Universitat 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Pobresa i Exclusió Social
e-mail: ma.mateo@ua.es

MOLINER MIRAVET, María Lidón

Professora Contractada Doctora 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: mmoliner@uji.es

MUÑOZ TORRES, María Jesús

Catedràtica d’Universitat 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: munoz@uji.es

NOS ALDÁS, Eloísa

Catedràtica d’Universitat 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: aldas@uji.es

ORTIZ ARÉVALO, Pamela

Col·laboradora Honorífica 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Elecció Social i Benestar

ORTIZ BARREDA, Gaby

Col·laboradora Honorífica
e-mail: gabyortizbarreda@gmail.com 

OSORIO RAULD, Nelson Alejandro

Ajudant (LOU)
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Desenvolupament social, democràcia i diversitat cultural
e-mail: alejandro.osorio@ua.es

PARÍS ALBERT, Sonia

Professora Contractada Doctora 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: sparis@uji.es

PENALVA VERDÚ, Clemente

Professor Titular d’ Universitat 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: Clemente.Penalva@ua.es

PEREZ BELDA, María Carmen

Professora Contratada Doctora 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Polítiques Públiques i Intervenció Social
e-mail: mc.perez@ua.es

PERIS FERRANDO, Josep Enric

Catedràtic d’Universitat
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Elecció Social i Benestar
e-mail: peris@ua.es

PINAZO CALATAYUD, Daniel

Professor Titular d’Universitat 
Universitat Jaume I de Castellón
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: pinazo@uji.es

RAGA GIMENO, Francisco José

Professor Titular d’Universitat  
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: raga@uji.es

RIVERA LIRIO, Juana María

Professora Titular d’Universitat 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: jrivera@uji.es

RÓDENAS CALATAYUD, Ángeles

Professora Titular d’Universitat 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Desenvolupament social, democràcia i diversitat cultural
e-mail: angeles.rodenas@gcloud.ua.es

RÓDENAS CALATAYUD, Carmen

Catedrática de Universidad
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Pobresa i Exclusió Social
e-mail: CRodenas@ua.es

RODRÍGUEZ LIFANTE, Alberto

Professor Titular d’Universitat  
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Desenvolupament social, democràcia i diversitat cultural
e-mail: alberto.rodriguez@ua.es

RUIZ MANERO, Juan

Professor Emèrit 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Desenvolupament social, democràcia i diversitat cultural
e-mail: juan.ruiz@ua.es

SALES CIGES, María Auxiliadora

ProfessoraTitular d’Universitat 
Universitat Jaume I de Castellón
Unitat d’Investigació: Estudios de la Paz
e-mail: asales@uji.es

SANTACREU FERNÁNDEZ, Oscar

Professor Titular d’Universitat 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Pobresa i Exclusió Social
e-mail: oscar.santacreu@ua.es

SANZ ROZALÉN, Vicente

Professor Titular d’Universitat 
Universitat Jaume I de Castelló

Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: sanz@uji.es

SEGUÍ COSME, Salvador

Professor Titular d’Escola Universitaria 
Universitat Jaume I de Castelló
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: segui@uji.es

SILVA REUS, José Ángel

Col·laborador Honorífic
Unitat d’Investigació: Elección Social y Bienestar
e-mail: jose.silva@ua.es

SUBIZA MARTÍNEZ, María Begoña

Catedràtica d’Universitat 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Elecció Social i Benestar
e-mail: subiza@ua.es

TORTOSA BLASCO, José María

Col·laborador Honorífic 
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Estudis de la Pau
e-mail: JM.Tortosa@ua.es

ULLÁN DE LA ROSA, Francisco Javier

Professor Titular d’Universitat  
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Anàlisi estructural i dinàmiques de canvi
e-mail: javier.ullan@ua.es

VERDÚ APARICIO, Cristina

Col·laboradora Honorífica
Universitat d’Alacant
Unitat d’Investigació: Anàlisi estructural i dinàmiques de canvi
e-mail: cristinava@msn.com

Seus IUDESP


Revistes

Revista OBETS

Càtedra UNESCO


AICO Interseccionalitat

Invisible Intersections


Màster – Doctorat


IUDESP WHOCC

WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health 
(2012-2020)