Anàlisi estructural i dinàmiques de canvi

El creixent dinamisme i incertesa que caracteritzen les estructures econòmiques, institucionals, polítiques, demogràfiques o culturals de les societats contemporànies requereix una tasca d’observació i anàlisi constant. Específicament, en l’àmbit del desenvolupament social, processos com els d’integració-desintegració, inclusió-exclusió, identitat-alienació, convivència-conflicte o els desequilibris territorials constitueixen exemples d’objectes de recerca permanents a les ciències socials, alhora que espais de reflexió per a la construcció d’estratègies o propostes transformadores.

El grup de treball que conforma la unitat d’Anàlisi Estructural i Dinàmiques de Canvi assumeix com a marc d’actuació en la seua activitat la identificació i la investigació d’aspectes relacionats amb la permanència, el canvi, la transformació, la prospectiva o la innovació en les principals estructures lligades al desenvolupament social de les societats contemporànies.

Línies de treball  Membres  Últimes publicacions 

Línies de treball

Desenvolupament d’investigacions relacionades amb l’anàlisi d’estructures i processos de canvi social, especialment en l’àmbit sociopolític, sociocultural i sociodemogràfic, que contribuïsquen a la construcció de coneixement útil per a la generació d’entorns de pau i desenvolupament o la superació de barreres estructurals referides a aquestes qüestions.

Organització de trobades, jornades o esdeveniments sobre diversos aspectes vinculats amb transformacions i canvis socials, especialment en els àmbits descrits anteriorment.

Creació, recopilació i tractament de fonts de dades relacionades amb els àmbits descrits anteriorment.

Promoció de publicacions, així com materials docents que faciliten la investigació d’estructures i processos de canvi social.

↑ amunt

Membres

Coordinador: FRANCÉS GARCÍA, Francisco

Membres:
ALAMINOS CHICA, Antonio
ALAMINOS FERNÁNDEZ, Antonio
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Cristina
ORTIZ PÉREZ, Samuel
SANTACREU FERNÁNDEZ, Oscar
ULLÁN DE LA ROSA, Francisco Javier
VERDÚ APARICIO, Cristina

↑ amunt

Últimes publicacions

↑ amunt

Seus IUDESP


Revistes

Revista OBETS

Càtedra UNESCO


AICO Interseccionalitat

Invisible Intersections


Màster – Doctorat


IUDESP WHOCC

WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health 
(2012-2020)