Unitats d’investigació

Estudis de la pau

Pobresa i exclusió social

Elecció social i benestar

Desenvolupament social, democràcia i diversitat cultural

Polítiques públiques i intervenció social

Anàlisi estructural i dinàmiques de canvi

Seus IUDESP


Revistes

Revista OBETS

IUDESP WHOCC

WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health 
(2012-2020)


Càtedra UNESCO


Màster – Doctorat