Presentació

L’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP) es forma amb la finalitat de desenvolupar recerca i docència sobre temes relacionats amb la pau i el desenvolupament en les seues definicions més àmplies. Els fenòmens de violència directa (origen i prevenció de conflictes inter i intraestatals; violència de gènere); la violència estructural (desigualtat, pobresa i justícia social) i la violència cultural (cultura i educació per a la pau, multiculturalitat, violència i mitjans de comunicació) són les principals línies de recerca del grup. Tot això tenint la perspectiva de gènere com a transversal. Per dur a terme la seua activitat l’Institut està estructurat a partir de sis àrees: Estudis de pau, Anàlisi estructural i dinàmiques de canvi, Polítiques públiques i intervenció social, Elecció social i benestar, Pobresa i exclusió social i Desenvolupament social, democràcia i diversitat .

Fotografia de Michael Robinson-Chavez

L’Institut està format per investigadors i investigadores de diferents disciplines (Sociologia, Treball Social, Economia, Història, Literatura, Educació, Comunicació, Filosofia).

Origen de l’Institut

L’Institut es constitueix el 2006 a partir de la convergència de tres unitats de recerca que desenvolupen la seua activitat des del 1995 a la Universitat d’Alacant: el Grup d’Estudis de Pau i Desenvolupament (GEPYD), l’Observatori Europeu de Tendències Socials (OBETS) i el grup Desenvolupament Humà i Polítiques Socials (DHUPOS). L’any 2010 es transforma en Institut Interuniversitari amb dues seus: Universitat Jaume I de Castelló i Universitat d’Alacant. La seu de Castelló compta amb la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau des de 1999 i imparteix des de 1996 a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) els títols oficials de Màster Universitari i Doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (amb menció vers l’excel·lència del Ministeri d’Educació). En la formació d’aquests dos títols, que s’imparteixen en anglès i espanyol, hi participen estudiants de tots els continents i professorat de les institucions acadèmiques nacionals i internacionals més prestigioses. S’han format més de 1000 estudiants procedents de més de 115 països, per la qual cosa tenen un caràcter internacional, intercultural i interdisciplinari.

Valors

L’IUDESP introdueix a la seua activitat la transmissió dels valors de pau, solidaritat i diversitat entre les persones, les cultures i els pobles; contribuint en la seua tasca al desenvolupament dels drets humans, la defensa de la justícia social i la protecció del medi ambient. Per això, entre els seus objectius també hi està la divulgació de coneixements cap a la societat; i el compromís i el treball per la transformació d’aquesta cap a les finalitats apuntades anteriorment.

Relacions Institucionals i projecció internacional

L’Institut està integrat a la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), de la qual n’és membre fundador.

L’IUDESP estableix relacions amb altres centres semblants dins i fora d’Espanya, entre d’altres: la Escola de Cultura de Pau de la Univ. Autónoma de Barcelona; el Seminario de Investigación para la Paz de la Universitat de Zaragoza; la Maestría de Paz y Desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de México; la Universidad de Cuenca, Ecuador; la Cátedra UNESCO de Estudios de la Paz (UNESCO Chair for Peace Studies) de la Universitat d’Innsbruck d’Àustria, la Universidad de la Paz de Naciones Unidas (UPEACE) de Costa Rica, i el Centre for Dialogue de la Trobe University a Melbourne, Austràlia.

L’Institut va ser designat com a Centre Col·laborador de l’Organització Mundial de la Salut en matèria d’Inclusió Social i Salut (WHO Collaboraing Centre on Social Inclusion and Health).

Seus IUDESP


Revistes

Revista OBETS

Càtedra UNESCO


AICO Interseccionalitat

Invisible Intersections


Màster – Doctorat


IUDESP WHOCC

WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health 
(2012-2020)