Visitants

Investigadors visitants

El IUDESP ofereix la possibilitat de realitzar estades d’investigació a persones procedents d’altres centres nacionals i estrangers. Els qui desitgen realitzar una estada hauran d’emplenar l’imprès de sol·licitud adjunt (veure a baix) i enviar-ho per correu electrònic a la secretaria de la Seu IUDESP triada, al costat d’una versió actualitzada del Currículum vitae i, en el cas d’investigadors/as predoctorals, una carta amb el vistiplau del centre d’origen.

La sol·licitud haurà d’estar avalada per un/a membre de l’Institut (veure línies de treball en Unitats d’Investigació). El IUDESP no adquireix cap compromís de remuneració per l’estada. Igualment, no corre amb les despeses de viatge, assegurança mèdica, allotjament i manutenció, ni amb qualsevol altre derivat de l’estada.

Descarregar formulari para estances d’investigació
· Espanyol (13.2 KB)
· Anglès (13.5 KB)

Pràctiques d’estudiants

L’Estudiantat que desitge realitzar una estada en pràctiques haura d’emplenar l’imprès de sol·licitud adjunt (veure a baix) i enviar-ho per correu electrònic, junt amb una versió actualitzada del seu Curriculum vitae, a la secretaria de la Seu IUDESP triada. A més, aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una carta de recomanació del centre d’origen que justifique la idoneïtat de l’estada en pràctiques en l’IUDESP per a la formació de la persona sol·licitant.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Per a estades en pràctiques d’estudiants es requereix l’existència prèvia d’un conveni entre la universitat a la qual pertany l’estudiantat i la universitat receptora. És necessari, a més, que un membre del IUDESP es responsabilitze de la tutorització (veure, en el seu cas, Unitats d’Investigació per a un contacte previ). El IUDESP no adquireix cap compromís de remuneració per l’estada. Igualment, no corre amb les despeses de viatge, assegurança mèdica, allotjament i manutenció, ni amb qualsevol altre derivat de l’estada. 

Descarregar formulari per a estades en pràctiques
· Espanyol (13.5 KB)
· Anglès (13.6 KB)

Seus IUDESP


Revistes

Revista OBETS

Càtedra UNESCO


AICO Interseccionalitat

Invisible Intersections


Màster – Doctorat


IUDESP WHOCC

WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health 
(2012-2020)