Introducció a R per a investigadors socials

Destinat a investigadors/as integrats en projectes d’investigació de la Universitat d’Alacant.

Duració:10 hores

Info


Publicada

a

per

Etiquetes:

Seus IUDESP


Revistes

Revista OBETS

Càtedra UNESCO


AICO Interseccionalitat

Invisible Intersections


Màster – Doctorat


IUDESP WHOCC

WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health 
(2012-2020)