Es convoca una plaça de Personal Investigador en Formació per a col·laborar amb el projecte del IUDESP ” Interseccionalitat de gènere, posició socioeconòmica, origen i ètnia en salut (SALUDINTERDECT).

Convocatòria de la Universitat d’Alacant per la qual es convoca procés de preselecció per a cobrir amb contracte laboral, una plaça de Personal Investigador/a Predoctoral en formació per a col·laborar amb el projecte “interseccionalitat de gènere, posició socioeconòmica, origen i ètnia en salut (saludintersect)” de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau. Referència: I-PI 97-23.


Publicada

a

per

Etiquetes:

Seus IUDESP


Revistes

Revista OBETS

Càtedra UNESCO


AICO Interseccionalitat

Invisible Intersections


Màster – Doctorat


IUDESP WHOCC

WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health 
(2012-2020)